Avo Sekuru Vamuka Vakafa KwaMurehwa Zvima Dhara Zvese Zvekuburitswa Mujeri Ne Rape Zvirikumuka Zvakafa Vabereki Vevana Vakabhinywa Vari Kuisira Poison Kafiramberi

Sekuru vaya vekuti munangagwa huchi vashaya nhasi kuseni vangomuka akafa Mumba mavo kwamurewa uzumbaIhama dzavo dzavapa poison kutya vangaraper futi..I hope it’s true. We can’t be having rapists roaming the streets. 🫤

  • Share: