Jahprayzer Wamt To Collaborate With Buffalo Souljah Vanhu Voti Mukuzamma Kuita Seiko 2 Album Dzese Dzaka Flopper Chimbomira Jp

Jahprayzer wants to collaborate with Buffalo soulja onzi Chimbomira the other 2 albums akango blue tick munenge Muchida Kuzama Kuita seiko.

Buffalo souljah ndiye wekumbo imba Na Winky D RugarecHuya Kuno .kune vasingamuzivi 

  • Share: