Tatelicious Onzi Apera Sehondo Yemiseve Mazuvano Ketty Ndiye Arikurira Homwe Yenyika Kutopera Sure

Haa njuga dzakurema people have actually moved of from kwini venyika?Gurundoro wapera sehondo yemiseve.Mazuva ano Ketile Ketile ndiye anechimuti😂😂😂Ketty ngaarege kutaura mai tt uone kkkkkk anopera kuti hwaaa uyaa very soon anenge/ atokanganikwa

  • Share: