Vanhu Vobatikidzwa Vachinjanana Bota Zvakaoma Chii Chakadaro Asii Zvionereiwo

Asi vanhu ava hamuna kwamunobhadharawo rent here veduwe chero small 1 room zvayoVanhu ava vatotora nguva yavo kubhemba bhemba uswa .

 

 

 

 

Now uswa wakutooma nekuda kwezvivanhu zvana mafirakurewa. Dai wakasungwa ku destroyer nature yamwari

 

 

 

 

Why muchiteerera vnhu nhy imi waakuvapublisher fut zvinosungisa vnhu mumombozviziva hereKusarohwa uko ini ukanditumba usafunga kuti ndinoti azvomore never ndichingokuziva unomama chete

  • Share: